Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται κανονικά κατόπιν συνεννόησης με κωδικό εξόδου 1.

Στο γραφείο έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας και κανόνες υγιεινής (μάσκες, αντισηπτικό, απολύμανση και καλός αερισμός του χώρου) για την ασφάλεια των παιδιών αλλά και των γονέων.

Μεταξύ συνεδριών έχει προβλεφθεί χρόνος ώστε να απολυμαίνεται και να αερίζεται ο χώρος επαρκώς.

Εάν οι γονείς επιθυμούν, και μόνο για συμβουλευτική, οι συνεδρίες μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω διαδικτύου.