Ψυχομετρικά διαγνωστικά τεστ

Στο γραφείο μας πραγματοποιούνται ειδικές αξιολογήσεις με τη χρήση ψυχομετρικών διαγνωστικών εργαλείων.

 • WISC – V, αναθεωρημένη πέμπτη έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Weschler για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 και 11 μηνών

Η χορήγηση της κλίμακας νοημοσύνης WISC – V πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους ψυχολόγους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και χρησιμοποιείται για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της γενικής γνωστικής λειτουργικότητας, καθώς και για την αξιολόγηση και τον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών, των γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών και της νοητικής χαρισματικότητας.

Εκτός από τον Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης, η κλίμακα WISC-V εξάγει 10 ακόμα δείκτες.

Πέντε πρωτογενείς δείκτες:

 1. Δείκτης Λεκτικής Κατανόησης
 2. Οπτικοχωρικός Δείκτης
 3. Δείκτης Ρέοντος Συλλογισμού
 4. Δείκτης Εργαζόμενης Μνήμης
 5. Δείκτης Ταχύτητας Επεξεργασίας

Επιπλέον, 5 βοηθητικούς δείκτες:

 1. Δείκτης Ποσοτικού Συλλογισμού
 2. Δείκτης Ακουστικής Εργαζόμενης Μνήμης
 3. Μη Λεκτικός Δείκτης
 4. Δείκτης Γενικής Ικανότητας
 5. Δείκτης Γνωστικής Επάρκειας

Η κλίμακα αξιολόγησης νοημοσύνης WISC-V προσφέρει πολύτιμες κλινικές πληροφορίες και χρησιμοποιείται ως οδηγός για τον σχεδιασμό εξατομικευμένων εκπαιδευτικού προγραμμάτων.

 • Ψυχοκοινωνική και Συναισθηματική αξιολόγηση (άγχος, αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, κ.α.)

 • Παιδικό ιχνογράφημα

  Η ζωγραφική και το σχέδιο είναι δύο από τους κύριους τρόπους έκφρασης του παιδιού. Οι ζωγραφιές και τα σχέδια των παιδιών «καθρεφτίζουν» την ευρύτερη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση τους, τον τρόπο αντίληψης τους για τον κόσμο, την καθημερινότητά τους, τις δυσκολίες, επιθυμίες κλπ. ή Η ανάλυση των παιδικών ζωγραφιών και σχεδίων αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη διερεύνηση του εσωτερικού κόσμου του παιδιού.

Σε κάθε περίπτωση, το παιδί αξιολογείται ολιστικά και κατόπιν λεπτομερούς λήψεως του ιστορικού του.

20200614_174600

Παιδικό ιχνογράφημα: Η Ευαγγελία Ζαχαροπούλου μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού