Ψυχομετρικά διαγνωστικά τεστ – Αξιολόγηση

Στο γραφείο μας πραγματοποιούνται ειδικές αξιολογήσεις με τη χρήση ψυχομετρικών διαγνωστικών εργαλείων.

 • WISC – V, αναθεωρημένη πέμπτη έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Weschler για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 και 11 μηνών

Η χορήγηση της κλίμακας νοημοσύνης WISC – V πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους ψυχολόγους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και χρησιμοποιείται για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της γενικής γνωστικής λειτουργικότητας, καθώς και για την αξιολόγηση και τον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών, των γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών και της νοητικής χαρισματικότητας.

Εκτός από τον Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης, η κλίμακα WISC-V εξάγει 10 ακόμα δείκτες.

Πέντε πρωτογενείς δείκτες:

 1. Δείκτης Λεκτικής Κατανόησης
 2. Οπτικοχωρικός Δείκτης
 3. Δείκτης Ρέοντος Συλλογισμού
 4. Δείκτης Εργαζόμενης Μνήμης
 5. Δείκτης Ταχύτητας Επεξεργασίας

Επιπλέον, 5 βοηθητικούς δείκτες:

 1. Δείκτης Ποσοτικού Συλλογισμού
 2. Δείκτης Ακουστικής Εργαζόμενης Μνήμης
 3. Μη Λεκτικός Δείκτης
 4. Δείκτης Γενικής Ικανότητας
 5. Δείκτης Γνωστικής Επάρκειας

Η κλίμακα αξιολόγησης νοημοσύνης WISC-V προσφέρει πολύτιμες κλινικές πληροφορίες και χρησιμοποιείται ως οδηγός για τον σχεδιασμό εξατομικευμένων εκπαιδευτικού προγραμμάτων.

 • Διαγνωστικό τεστ αξιολόγησης δυνατοτήτων και δυσκολιών του παιδιού στα ακόλουθα:

 1. Προ-κοινωνικές δεξιότητες
 2. Συναισθηματικές δυσκολίες
 3. Προβλήματα διαγωγής
 4. Υπερκινητικότητα/Διάσπαση προσοχής
 5. Δυσκολίες στις σχέσεις με συνομηλίκους

Άλλες αξιολογήσεις

 • Ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση (άγχος, αυτοεκτίμηση, εικόνα εαυτού κ.α.)

 • Παιδικό ιχνογράφημα (Ανάλυση παιδικών σχεδίων και ζωγραφιών)

  Η ζωγραφική και το σχέδιο είναι δύο από τους κύριους τρόπους έκφρασης του παιδιού. Οι ζωγραφιές «καθρεφτίζουν» την ευρύτερη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού, τον τρόπο αντίληψης του για τον κόσμο, τα συναισθήματά του, καθώς και στοιχεία της προσωπικότητάς του. Η ανάλυση των παιδικών ζωγραφιών και σχεδίων αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη διερεύνηση του εσωτερικού κόσμου του παιδιού.

Σε κάθε περίπτωση, το παιδί αξιολογείται ολιστικά και όχι με μοναδικό κριτήριο τα αποτελέσματα ενός διαγνωστικού εργαλείου.

Για παράδειγμα, μπορεί να προκύπτει από το τεστ αξιολόγησης ότι το παιδί έχει υψηλό σκορ στη διάσπαση προσοχής. Είναι αυτό οπωσδήποτε αποτέλεσμα νευρο-αναπτυξιακής διαταραχής; Όχι απαραίτητα. Εάν το παιδί ζει σε δύσκολες οικογενειακές συνθήκες, είναι πιθανό να μη δύναται να ανταπεξέλθει στο βαθμό προσοχής που απαιτείται στη σχολική τάξη ή μελέτη.

Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να συνεκτιμηθεί όλη η ζωή του παιδιού, από τη στιγμή που γεννήθηκε έως σήμερα, και να αναζητηθούν πιθανοί παράγοντες πυροδότησης της συμπεριφοράς/δυσκολίας του.

20200614_174600

Παιδικό ιχνογράφημα: Η Ευαγγελία Ζαχαροπούλου μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού