Η συμβουλευτική γονέων αφορά τη διαδικασία κατά την οποία οι γονείς μπορούν να συζητήσουν με τον ειδικό θέματα που τους απασχολούν, όχι μόνο στο πλαίσιο κάποιας θεραπείας, αλλά και προληπτικά. Μάλιστα η συμβουλευτική μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και πριν τη γέννηση του παιδιού!

Ο ειδικός μπορεί να προσφέρει τις εξειδικευμένες γνώσεις του αναφορικά με την αποτελεσματική διαπαιδαγώγηση του παιδιού, να ενημερώσει για τα συναισθηματικά και νοητικά στάδια ανάπτυξης του (τι είναι αναμενόμενο για την ηλικία του και τι όχι), να εκπαιδεύσει τους γονείς να μπορούν να παρατηρούν ορθά τη συμπεριφορά του παιδιού και να τους καθοδηγήσει να αναπτύξουν ασφαλή δεσμό με τα παιδιά τους. Άλλωστε η ανάπτυξη του ασφαλούς δεσμού μεταξύ γονέων και παιδιού αποτελεί θεμέλιο λίθο για την υγιή συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του.

Το παιδί που έχει αναπτύξει ασφαλή δεσμό με τους γονείς και κυρίως τη μητέρα, είναι το παιδί που στέκεται σε γερά θεμέλια πάνω στα οποία θα χτίσει τον κόσμο του. Η συμβουλευτική γονέων δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί αφού εμφανιστεί κάποια δυσκολία, αλλά μπορεί να δράσει με σκοπό την πρόληψη και την ενημέρωση.

 

Tip! Η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη θεραπεία!