Κατά τη διαδικασία εγγραφής του παιδιού στο σχολείο, απαιτείται ο πλήρης έλεγχος της σωματικής του υγείας (οφθαλμολογικός, καρδιολογικός, παιδιατρικός). Ωστόσο, ο έλεγχος της ψυχικής του υγείας εξαρτάται αποκλειστικά από την πρωτοβουλία των γονέων. Είναι αλήθεια πως δεν είναι εύκολο για κάποιον μη εκπαιδευμένο όπως οι γονείς, να αναγνωρίσουν αν κάποια συμπεριφορά του παιδιού είναι φυσιολογική/αναμενόμενη για την ηλικία του ή όχι.

  • Αν λοιπόν σας προβληματίζει κάποια εκδήλωση συμπεριφοράς
  • Αν θεωρείτε ότι σε κάποιο τομέα το παιδί αποκλίνει από το μέσο όρο της ηλικίας του
  • Αν γνωρίζετε πως πρόκειται να αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία στο άμεσο μέλλον π.χ. μετακόμιση/διαζύγιο

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, ώστε να σας καθοδηγήσει. Όπως και να έχει, εμπιστευθείτε το ένστικτό σας! Εσείς γνωρίζετε το παιδί σας καλύτερα από οποιονδήποτε, από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε.

Εκτός από τα τυπικά αλλά απαραίτητα προσόντα, όπως η εκπαίδευση και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, είναι σημαντικό να πρόκειται για κάποιον άνθρωπο με τον οποίο εσείς και το παιδί αισθάνεστε άνετα. Διαλέξτε κάποιον ειδικό που σας ταιριάζει και με τον οποίο πιστεύετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε εύκολα εσείς και το παιδί. Η καλή έκβαση της θεραπείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σχέση που έχει αναπτύξει το παιδί με τον θεραπευτή του.

Επίσης, να είστε επιφυλακτικοί με ειδικούς-θαυματοποιούς, δηλαδή, ανθρώπους που θα σας διαβεβαιώσουν πως το πρόβλημα του παιδιού θα λυθεί αμέσως, ή και το αντίθετο, ότι θα χρειαστεί χρόνια θεραπεία (εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όπως ο αυτισμός).

Κατά την πρώτη συνάντηση με τους γονείς θα ληφθεί το ιστορικό του παιδιού και θα ζητηθεί ξεχωριστά από κάθε γονέα να συμπληρωθεί ένα ερωτηματολόγιο (εργαλείο αξιολόγησης) το οποίο εξετάζει τις δυσκολίες και τις δυνατότητες του παιδιού σε 5 διαφορετικούς τομείς:

  1. Προ-κοινωνικές δεξιότητες
  2. Συναισθηματικές δυσκολίες
  3. Προβλήματα διαγωγής
  4. Υπερκινητικότητα/Διάσπαση προσοχής
  5. Δυσκολίες στις σχέσεις με συνομηλίκους

Εφόσον οι γονείς το επιθυμούν, το ίδιο ερωτηματολόγιο θα δοθεί και στον δάσκαλο/νηπιαγωγό του παιδιού, καθώς ενδέχεται το παιδί να μην αντιμετωπίζει δυσκολίες στο οικογενειακό περιβάλλον αλλά στο σχολικό μόνο, ή το αντίστροφο. Η λήψη τριών διαφορετικών ερωτηματολογίων αυξάνει τις πιθανότητες ορθής αξιολόγησης, καθώς περιορίζει την πιθανή έλλειψη αντικειμενικότητας κάποιου από τα τρία μέρη (πατέρα, μητέρας, δασκάλου).

Ο ακριβής θεραπευτικός σχεδιασμός καθώς και ο συγκεκριμένος αριθμός συνεδριών δεν ορίζεται αυθαίρετα, αλλά έχει επιστημονική βάση η οποία εξαρτάται από το αποτέλεσμα που θα προκύψει μέσω του εργαλείου αξιολόγησης. Μέσω αυτής της διαδικασίας, υπάρχει από την αρχή πλήρης επίγνωση για την πορεία και το κόστος της θεραπείας.